Έχετε κάποια ερώτηση; Καλέστε:

+30 210 88 27 292

Ημέρες λειτουργίας: Δευ. - Παρ.

Δευ. – Παρ.: 08:00 – 18:00

Χρειάζεστε υποστήριξη; Στείλτε e-mail:

info@anaxae.gr

compliance@anaxae.gr

 

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Βασικό στοιχείο μας ο επαγγελματισμός

Η στρατηγική της εταιρείας ΑΝΑΞ Α.Ε. βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών με ενθουσιασμό
και στοχεύει σε ένα αποτέλεσμα που συχνά ξεπερνά τις εμπορικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις
των πελατών μας. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των υπηρεσιών μας είναι ο επαγγελματισμός,
η συνέπεια και η διεκπεραίωση των εργασιών μας με τεχνοκρατικό τρόπο.


Η Εταιρεία 

Η εταιρεία ΑΝΑΞ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2007, η οποία προήρθε από συγχώνευση της ομόρρυθμης εταιρείας Νταλίδης & Σια και της προσωπικής εταιρείας Ψύχου Κλεοπάτρα, οι οποίες δραστηριοποιούνταν από το 2001 και το 2004 αντίστοιχα. Τα ιδρυτικά στελέχη της εταιρείας, εμμένουν, σε έναν κώδικα ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς, που στόχο έχει, τη συνεχή αναβάθμιση της Ποιότητας, την επικέντρωση σε υψηλά πρότυπα στην επαγγελματική πρακτική, την ικανότητα πλήρους υποστήριξης των αναλαμβανόμενων Έργων, μέσα από υπηρεσίες, που ανταποκρίνονται με σεβασμό, στις ανάγκες, των κατά περίπτωση Φορέων.

Η Φιλοσοφία μας

Οι βασικές αρχές της λειτουργίας και των στόχων της εταιρίας, κινούνται μέσα στα πλαίσια κλίματος αγαστής συνεργασίας, άμεσης εξυπηρέτησης και άψογης ποιότητας. O σεβασμός στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε και η εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων μας έναντι των πελατών μας, μέρος της οποίας αποτελεί η κατανόηση των αναγκών τους και η τακτική εξακρίβωση της ικανοποίησης αυτών. H εταιρεία μας, δομεί τη δράση της, αξιολογώντας τόσο τα προσόντα όσο και τα κίνητρα του προσωπικού της, το οποίο εκπαιδεύεται και εμπνέεται μέσα σε κλίμα εξυπηρέτησης και επαγγελματισμού.

 

Εργασίες Καθαρισμού

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καθαρισμού εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

– Προγραμματισμένες καθημερινές επαναλαμβανόμενες εργασίες, οι οποίες αποτελούν τον κύριο όγκο των εργασιών.

– Προγραμματισμένες περιοδικές εργασίες.

– Εξασφάλιση της συνεχούς διατήρησης, του απαιτούμενου επιπέδου καθαριότητας.

– Ανταπόκριση σε έκτατες ανάγκες καθαρισμού, οι οποίες απορρέουν από διάφορα έκτακτα περιστατικά.

– Πρόσθετες εργασίες καθαρισμού που προγραμματίζονται όταν προκύπτουν ανάγκες έκτακτες π.χ. μετά από οικοδομικές εργασίες.

– Η καθαριότητα των επιφανειών και των αντικειμένων γίνεται βάσει προγράμματος αλλά και εκτάκτως όταν ανάγκες το απαιτούν ώστε να διατηρούνται οι επιφάνειες καθαρές και ελεύθερες από ρύπους.

Γενικοί Καθαρισμοί

Οι γενικοί καθαρισμοί κτιρίων αφορούν εργασίες που γίνονται σε περιοδική βάση και συμπληρώνουν τους καθαρισμούς συντήρησης. Στη γενική καθαριότητα γίνεται βαθύς και εξονυχιστικός καθαρισμός του χώρου και του εξοπλισμού. Στη γενική καθαριότητα γίνεται βαθύς και εξονυχιστικός καθαρισμός. Η συχνότητα των εργασιών προσδιορίζεται κατά την εξακρίβωση των αναγκών του πελάτη. Ο γενικός καθαρισμός γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, με την τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρεία.

Ειδικοί Καθαρισμοί

Οι Ειδικοί Καθαρισμοί αφορούν χώρους κι επιφάνειες που απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση λόγω ειδικών υλικών και χρήσης. Όλες οι εργασίες καθαρισμού εκτελούνται πάντα με τη χρήση κατάλληλων προϊόντων και μηχανημάτων που λειτουργούν φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικά παραδείγματα ειδικών καθαρισμών:

– Απολύμανση ειδικών χώρων (νοσοκομείων, ξενοδοχείων κτλ)

– Αφαίρεση και εφαρμογή παρκετίνης

– Καθαρισμοί ταπετσαριών, επίπλων και περσίδων, στοριών

Καθαρισμοί Συντήρησης

Οι Καθαρισμοί Συντήρησης αφορούν εργασίες που εκτελούνται επαναληπτικά ανάλογα με τη συχνότητα που έχει ορίσει ο πελάτης, με σκοπό τη διατήρηση του επιπέδου καθαριότητας στον χώρο.

Συνήθως περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες:

– Συντήρηση κτιρίων & κτιριακών εγκαταστάσεων

– Συντήρηση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, είτε ιδιωτικών, είτε κοινόχρηστων, οιωνδήποτε ακινήτων, οικοδομικών συγκροτημάτων σε οικιστικές και βιομηχανικές ζώνες ή στον περιβάλλοντα χώρο αυτών.

Έκτακτες Ανάγκες καθαρισμού

Πέρα από το συνεργείο καθαρισμού κτιρίων της εταιρείας μας, δημιουργήθηκε μία επιπλέον βάρδια επιφυλακής τα μέλη της οποίας προέρχονται από το προσωπικό που βρίσκεται σε ρεπό, ανάπαυση, άδεια κ.τ.λ. και εργάζεται είτε στην ίδια εργολαβία είτε σε παρακείμενες έχοντας ως αποτέλεσμα την δυνατότητα της άμεσης παρέμβασης σε οποιαδήποτε έκτακτη υπηρεσία καθαριότητας – απολύμανσης σε επείγουσες περιπτώσεις.

Ασφάλεια

Έχοντας σαν προτεραιότητα, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους  πελάτες μας, ικανοποιώντας τις ανάγκες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκτός από την πλήρη κάλυψη του φυλασσόμενου χώρου, ελέγχουμε και συντονίζουμε την κίνηση, διευκολύνουμε την πρόσβαση όσων προσεγγίζουν τον φυλασσόμενο χώρο (εργαζόμενοι επισκέπτες κ.α.) και διατηρούμε την τάξη σε εισόδους και εξόδους.

Αναπτύσσουμε εξατομικευμένες λύσεις Φύλαξης & Ασφάλειας με βάση τις ανάγκες του κάθε πελάτη, ενώ φροντίζουμε οι λύσεις που σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε να αξιοποιούν σύγχρονες και δοκιμασμένες τεχνολογίες πλήρως ευθυγραμμισμένες με τον ανθρώπινο παράγοντα.

Οι φύλακές μας προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία ενημερώνονται και εκπαιδεύονται για τουλάχιστον μία εβδομάδα στον φυλασσόμενο χώρο. Με τις αυστηρές διαδικασίες που ακολουθούμε, φροντίζουμε για την  παρουσία σε κάθε χώρο ενός υπεύθυνου ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεγχόμενη φύλαξη.

Υπηρεσίες Διάθεσης Προσωπικού

Πέρα από τις αρμοδιότητες καθαρισμού και συντήρησης, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ευθύνη  διάθεσης προσωπικού σε διάφορους τομείς. Η ΑΝΑΞ Α.Ε. αναλαμβάνει την εύρεση του κατάλληλου βοηθητικού προσωπικού, την εκπαίδευση του, την πρόσληψη του , τη διαχείριση της μισθοδοσίας του, καθώς και την επίβλεψη του.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Υπηρεσίες διάθεσης βοηθητικού προσωπικού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Υπηρεσίες διάθεσης λοιπού προσωπικού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Υπηρεσίες διάθεσης νοσηλευτικού προσωπικού.
 • Υπηρεσίες Τραπεζοκομίας – εστίασης

Facility Management

Η ΑΝΑΞ Α.Ε. συνεργάζεται στενά με τους  πελάτες  της και προσαρμόζει το πακέτο των υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των αναγκών του κάθε πελάτη, έχουμε αναπτύξει μεθόδους οι οποίες μπορούν να ενοποιήσουν όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας σε μια ενιαία πρόταση – λύση.

Το facility management της εταιρείας μας σχετίζεται με τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Ενοικιάσεις ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Μελέτη, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων μηχανολογικών  ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού, ψύξης, ύδρευσης και αποχέτευσης, πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, αντικλεπτικών και συναφών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και άλλων.
 

Οι πελάτες μας

Οι μέθοδοι της εταιρείας μας έχουν εφαρμοστεί με απόλυτη επιτυχία
σε πολυάριθμα πανεπιστημιακά συγκροτήματα, υγειονομικές & νοσοκομειακές μονάδες,
όπως και σε πολυάριθμα άλλα ιδρύματα και φορείς του δημοσίου, μεγάλα δημόσια κτίρια
και υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.


Επικοινωνία

Οποιαδήποτε απορία, ερώτηση ή πληροφορία επιθυμείτε μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Κεντρικά γραφεία: 
Φλέμιγκ 8, Τ.Κ.42100, Τρίκαλα 
Τηλ: 24310 74022, Φαξ: 24310 74786, e-mail: info@anaxae.gr

Υποκατάστημα Αθήνας:
Ιθάκης 79, Τ.Κ. 11251 
Τηλ: 210 8827292, Φαξ: 210 8827210, e-mail: info@anaxae.gr

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: 
Άρη Βελουχιώτη 29, Τ.Κ. 56121 
Τηλ: 2310 577242, Φαξ: 2310 577243, e-mail: info@anaxae.gr

  Ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες

  Πέρα από το συνεργείο καθαρισμού κτιρίων της εταιρείας μας, δημιουργήθηκε μία επί πλέον βάρδια επιφυλακής τα μέλη της οποίας προέρχονται από το προσωπικό που βρίσκεται σε ρεπό, ανάπαυση, άδεια κ.τ.λ. και εργάζεται είτε στην ίδια εργολαβία είτε σε παρακείμενες έχοντας ως αποτέλεσμα την δυνατότητα της άμεσης παρέμβασης σε οποιαδήποτε έκτακτη υπηρεσία καθαριότητας – απολύμανσης σε επείγουσες περιπτώσεις. Η κάθε ομάδα εργαζομένων ειδοποιείται από τον υπεύθυνο διαχείρισης έκτακτων περιστατικών. Με την ειδοποίηση τα μέλη των ομάδων σε καθορισμένο και προσυμφωνημένο χρόνο βρίσκονται στους χώρους ευθύνης του. Υπό την εποπτεία πάντα του προϊσταμένου του χώρου και αναλαμβάνουν δράση.

  iso-9001-2008-homeiso-14001-2004-homeiso-18001-2007-homeiso-18001-2007-home