Τεχνογνωσία

Η ΑΝΑΞ Α.Ε. είναι μια γοργά αναπτυσσόμενη εταιρεία, η οποία, χαίρει της ομόφωνης αναγνώρισης των πελατών της, λόγω της ποιότητας των υπηρεσιών της και την εξειδίκευση στην άρτια διαχείριση των τεχνικών καθαρισμού, καθώς και της λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης τεχνικών εγκαταστάσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στον δημόσιο & τον ιδιωτικό τομέα. Οι σχέσεις μεταξύ των τμημάτων μέσω του σεβασμού, της επικοινωνίας, συνεργασίας αλλά και η δέσμευση της εταιρείας για καινοτομία, διάθεση νέας τεχνολογίας αλλά και συνεχή εκπαίδευση, συνθέτουν την ενδοεπιχειρησιακή κουλτούρα με στόχο την προώθηση του προσωπικού και της επιχείρησης. Με την κατάλληλη τεχνογνωσία, η ΑΝΑΞ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται αρκούντως ικανοποιητικά, θέματα που έχουν στόχο τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων αναφορικά με την τεχνολογία, σε ότι νέο καλύπτει, τον τομέα του μηχανικού μας εξοπλισμού ιδιαίτερα, αλλά όχι περιοριστικά καθώς και τις τεχνικές, που αναβαθμίζουν τα ήδη υψηλά πρότυπα, που θέτει η εταιρεία μας.

 

Ανθρώπινος Παράγοντας

H ΑΝΑΞ Α.Ε. θεωρεί το ανθρώπινο δυναμικό ως το σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία δίνει πρωταρχικά ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση-πρόσληψη ικανών ανθρώπων-υποψηφίων, ενώ επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη των εργαζομένων της. Με λίγα λόγια, η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εξειδίκευση του προσωπικού, που προσλαμβάνεται στην επιχείρηση μας, στην παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, με σεμινάρια που διοργανώνει η ίδια η εταιρεία μας. Τα μέλη, που στελεχώνουν τις ομάδες εργασίας μας, προσωπικό, επόπτες, χειριστές μηχανημάτων, ιατρός εργασίας, τεχνικός ασφαλείας κ.α., καλύπτουν όλο το φάσμα των καθηκόντων, που απαιτούνται από τη συγγραφή υποχρεώσεων. Υπάρχουν, όλα τα κατά νόμο πτυχία, άδειες και πιστοποιήσεις, που υπερκαλύπτουν, τις απαιτήσεις εργασιών καθαριότητος και συντήρησης, που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση όλων των έργων των οποίων αναλαμβάνουμε.

 

Περιβαλλοντική Ευθύνη

Η εταιρεία μας θεωρεί την προστασία του περιβάλλοντος σαν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει. Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς στο οργανισμό, αναγνωρίζουμε τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων μας και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004 το οποίο εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και τη σωστή διαχείριση νερού και ενέργειας. Με την ανάληψη ενός έργου, η εταιρεία ΑΝΑΞ Α.Ε. κινεί διαδικασίες για τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών επιρροών, που θα μπορούσαν να προέλθουν από τις ανάλογες δραστηριότητες των συνεργείων της, ανά χώρους, των οποίων έχει αναλάβει την καθαριότητα. Προσδιορίζει τις δραστηριότητες, τις οποίες μπορεί να ελέγξει και επί των οποίων έχει δυνατότητα παρέμβασης, προκειμένου να προσδιορίσει εκείνες που έχουν ή μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ( πχ εξοικονόμηση νερού και ρεύματος κτλ ). Η εταιρία φροντίζει, οι επιδράσεις των εργασιών καθαριότητος, που σχετίζονται με τις σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των περιβαλλοντικών αντικειμενικών της σκοπών. Για τον σωστό εντοπισμό των περιβαλλοντικών επιδράσεων, η εταιρία λειτουργεί μέσα σε πλαίσια πιστοποιήσεων.

 

Η στρατηγική μας

Παροχή υπηρεσιών με ενθουσιασμό, πασχίζουμε για ένα αποτέλεσμα που συχνά ξεπερνά τις εμπορικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των πελατών μας. συνεχής ενημέρωση και έρευνα για νέες τεχνολογικές και τεχνικές εξελίξεις που εμφανίζονται στην εθνική και διεθνή αγορά. Παροχή υπηρεσιών με επαγγελματισμό, λειτουργούμε με γνώμονα την αντίληψη, ότι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, τόσο στο τομέα της καθαριότητας, όσο και στη τεχνική συντήρηση των σύγχρονων κτιρίων, αποτελεί στοιχείο, της ομαλής λειτουργίας και καλύτερης αποδοτικότητας των χρηστών τους. Παροχή υπηρεσιών, με συνέπεια στην τήρηση των προδιαγραφών κάθε έργου, στην τήρηση της ποιότητας , στις υποσχέσεις που δίνουμε και στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε. Παροχή υπηρεσιών με τεχνοκρατικό τρόπο, βασισμένη στον πλέον σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, συνδυάζοντας τεχνική και τεχνολογία.

Επικοινωνία

Οποιαδήποτε απορία, ερώτηση ή πληροφορία επιθυμείτε μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Κεντρικά γραφεία: 
Φλέμιγκ 8, Τ.Κ.42100, Τρίκαλα 
Τηλ: 24310 74022, Φαξ: 24310 74786, e-mail: info@anaxae.gr

Υποκατάστημα Αθήνας:
Ιθάκης 79, Τ.Κ. 11251 
Τηλ: 210 8827292, Φαξ: 210 8827210, e-mail: info@anaxae.gr

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: 
Άρη Βελουχιώτη 29, Τ.Κ. 56121 
Τηλ: 2310 577242, Φαξ: 2310 577243, e-mail: info@anaxae.gr

    Ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες

    Πέρα από το συνεργείο καθαρισμού κτιρίων της εταιρείας μας, δημιουργήθηκε μία επί πλέον βάρδια επιφυλακής τα μέλη της οποίας προέρχονται από το προσωπικό που βρίσκεται σε ρεπό, ανάπαυση, άδεια κ.τ.λ. και εργάζεται είτε στην ίδια εργολαβία είτε σε παρακείμενες έχοντας ως αποτέλεσμα την δυνατότητα της άμεσης παρέμβασης σε οποιαδήποτε έκτακτη υπηρεσία καθαριότητας – απολύμανσης σε επείγουσες περιπτώσεις. Η κάθε ομάδα εργαζομένων ειδοποιείται από τον υπεύθυνο διαχείρισης έκτακτων περιστατικών. Με την ειδοποίηση τα μέλη των ομάδων σε καθορισμένο και προσυμφωνημένο χρόνο βρίσκονται στους χώρους ευθύνης του. Υπό την εποπτεία πάντα του προϊσταμένου του χώρου και αναλαμβάνουν δράση.

    iso-9001-2008-homeiso-14001-2004-homeiso-18001-2007-homeiso-18001-2007-home